O Nas

Firma specjalizuje się w wykonywaniu wylewek betonowych – posadzek.

W 2018 r. dzięki realizacji operacji: „Modernizacja zaplecza sprzętowego oraz  prowadzenie zautomatyzowanej metody wykonywania wylewek betonowych w Firmie Handlowo-Usługowej Kazimierz Daniszewski” – zakupiliśmy innowacyjny sprzęt do usprawnienia procesu wykonywania posadzek.

Operacja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.